Hiện nay, mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà đang có nhiều ưu thế trong nhiều phương diện. Những ưu thế được kể đến bao gồm kinh tế, xã hội, chuyên môn và cả tính khoa học. Theo Phó …
Xem Chi Tiết